• Kjo faqe përdor cookies. Duke vazhduar të përdorim këtë faqe, ju jeni duke rënë dakord me përdorimin tonë të cookies. LEXO ME SHUME

Termat dhe rregullat

Ofruesit ("ne", "ne", "tona") të shërbimit të ofruar nga ky web site ("Shërbimi") nuk janë përgjegjës për çdo përmbajtje dhe llogari të krijuar nga përdoruesit. Përmbajtja e paraqitur shpreh pikëpamjet e autorit të tyre vetëm.

Ky shërbim është i disponueshëm vetëm për përdoruesit të cilët janë të paktën {moshës} vjeç. Nëse jeni më i ri se kjo, ju lutem mos regjistrohuni për këtë Shërbim. Nëse regjistroheni për këtë Shërbim, ju përfaqësoni që jeni këtë moshë ose më të vjetër.

Të gjithë përmbajtjet që dërgoni, ngarkoni ose përndryshe i bëni në dispozicion Shërbimit ("Përmbajtja") mund të rishikohen nga anëtarët e stafit. Të gjitha përmbajtjet që dërgoni ose ngarkoni mund të dërgohen në shërbimet e verifikimit të palëve të treta (duke përfshirë, por pa u kufizuar vetëm në shërbimet e parandalimit të spamit). Mos dorëzoni asnjë Përmbajtje që konsideroni të jetë privat ose konfidencial.

Ju pranoni të mos përdorni Shërbimin për të paraqitur ose lidhur ndonjë përmbajtje që është shpifëse, abuzive, urrejtëse, kërcënuese, spam ose spam, që ka të ngjarë të ofendojë, përmban përmbajtje të rritur ose të pakënaqshme, përmban informacione personale të të tjerëve, rreziqe shkeljes së të drejtës së autorit, inkurajon veprimtari të paligjshme ose në ndonjë mënyrë tjetër shkel ligjet. Ju jeni plotësisht përgjegjës për përmbajtjen dhe çdo dëm që rezulton nga kjo përmbajtje ose sjellja juaj.

Mund të heqim ose modifikojmë çdo Përmbajtje të paraqitur në çdo kohë, me ose pa arsye, me ose pa njoftim. Kërkesat për përmbajtje për t'u hequr ose modifikuar do të ndërmerren vetëm sipas gjykimit tonë. Mund të ndërpresim qasjen tënde në të gjitha ose në ndonjë pjesë të Shërbimit në çdo kohë, me ose pa arsye, me ose pa njoftim.

Ju jeni duke na dhënë një licencë jo-ekskluzive, të përhershme, të pakthyeshme dhe të pakufizuar për të përdorur, botuar ose ri-publikuar përmbajtjen tuaj në lidhje me Shërbimin. Ju mbani të drejtën e autorit mbi përmbajtjen.

Këto terma mund të ndryshohen në çdo kohë pa njoftim.

Nëse nuk pajtoheni me këto kushte, ju lutem mos regjistrohuni ose mos përdorni Shërbimin. Përdorimi i Shërbimit përbën pranimin e këtyre kushteve. Nëse dëshironi të mbyllni llogarinë tuaj, ju lutemi na kontaktoni.