Kadare për gjuhën shqipe

Exp

Administrator
Mirë mo mirë por ky përkthyesi nuk dëgjoka mirë
atje ku thotë ky nuk është romantike nuk është dramatike
është gabim
duhet të thoshte nuk është romantike* nuk është gjermanike

*= familja e gjuhëve latine
 
Top