fjalor

  1. Shefi

    Fjalori i gjuhës shqipe nga Konstandin Kristoforidhi

    Fjalori i Gjuhës Shqipe nga Konstandin Kristoforidhi Në Athinë Shtypur P. D. Sakerariu 1904 Babai i gjuhës shqipe Konstandin Kristoforidi, botoi në Athinë Fjalorin e Gjuhës Shqipe. Është një nga veprat më të mëdha të tij, e cila zgjati 20 vjet. Është botuar me alfabetin grek, dhe është me të...
Top