Para nga facebook - Ad Breaks Access

Shefi

Administrator
Tani mund të monetizohen videot e faqeve në Facebook.
Gjërat që kërkohen janë:
Faqja të ketë 10mijë pëlqime dhe 30 mijë minuta shikim videosh në 60 ditët e fundit.
Kështu që ata që kanë video në youtube ja vlen t'i ngarkojnë edhe në Facebook.

Ad Breaks Access
10,000 followers
This Page needs to have a minimum of 10,000 followers. Discover new ways to grow your audience.

1-minute views for 3-minute videos
In the last 60 days, you needed 30,000 1-minute views on videos that are at least three minutes long.

 
Top